Muzeum w Koszalinie

Historia

Za początek koszalińskiego muzeum uważa się rok 1912, kiedy niemieckie Towarzystwo Krajoznawcze i Ochrony Kraju otworzyło w ratuszu staromiejskim pierwszą wystawę. 2 lata później Heimatmuseum otrzymało pomieszczenia w Domu Miejskim (obecnie poliklinika przy ul. Szpitalnej 2), a w 1929 budynek przy ul. Gdańskiej (obecnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 53). Muzeum zlikwidowano w 1945.

Muzeum w Koszalinie przejęło część zbiorów Heimatmuseum i 15 czerwca 1947 rozpoczęło działalność przy ul. Piłsudskiego. Do 1949 zarządzało nim miasto, później zostało upaństwowione. Od 1 stycznia 1999 muzeum podlega Urzędowi Miejskiemu w Koszalinie, a od 2000 nosi obecną nazwę.

Zbiory

Muzeum kolekcjonuje zabytki archeologiczne, głównie z terenu Pomorza, historyczne, numizmaty, medale, ekslibrisy polskie i obce, meble, wyroby rzemiosła artystycznego, sztuki (malarstwo dawne i współczesne) oraz etnograficzne – zabytki rzemiosła, kultury i sztuki ludowej Pomorza.

Działalność

Muzeum organizuje wystawy stałe i czasowe oraz imprezy plenerowe. Zajmuje się także działalnością edukacyjną i wydawniczą.

Wystawy stałe

 • Koszalin od średniowiecza do współczesności
 • Od dyktatury do demokracji
 • Pradzieje Pomorza
 • Monety i medale
 • Wyspa kulturowa
 • Kuźnia pomorska
 • Osieki 1963-81
 • Warsztat szewski
 • Sztuka dawna i rzemiosło od baroku do secesji

Ceny biletów

 • bilet normalny – 10 zł
 • bilet ulgowy – 8 zł
 • bilet rodzinny (minimum 1+1: osoba dorosła i dziecko) – 5 zł za 1 osobę
 • bilet zbiorowy (dla grup powyżej 14 osób) – 5 zł za 1 osobę

Więcej informacji: http://www.muzeum.koszalin.pl