Regulamin ośrodka Słoneczna Zatoka

Mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie z pobytu w naszym ośrodku.
 1. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka oraz obsługi i służb porządkowych (ochrony) oraz przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ.
 2. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu ośrodka. W przypadku odmowy, przekazana policji wraz z skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 3. Osoby przebywające na terenie ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich na ośrodku możliwy jest tylko pod opieką dorosłych.
 4. Na wniosek osoby wynajmującej domek może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez kierownictwo ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty.
 5. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie ośrodka w godz. od 8:00 do 23:00.
 6. Opłatę za pobyt w ośrodku należy uiścić zaraz po przybyciu, w trakcie zameldowania. Dodatkowo na okres pobytu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200 zł.
 7. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie ośrodka, spowodowane nie z winy kierownictwa ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 8. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.
 9. W ośrodku obowiązuje dopłata za prąd wg podliczników dla każdego domku.
 10. Opłata klimatyczna nie jest wliczona w cenę pobytu.
 11. Każdy domek ma zagwarantowane jedno miejsce parkingowe na parkingu ośrodka (parking niestrzeżony).
 12. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za nieprzestrzeganie zakazu palenia Goście mogą zostać obciążeni karą w wysokości 200 zł.
 13. W trosce o komfort naszych gości we wszystkich domkach obowiązuje bezwzględny zakaz smażenia ryb. Bardzo prosimy o smażenie lub grillowanie ryb na zewnątrz, w wiacie grillowej lub na tarasie.
 14. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka.
 15. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku. Potwierdzenie zgodności wyposażenia z wykazem oraz przyjęcie odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.
 16. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
 17. Wynajmujący jest zobowiązany do pozostawienia domku w należytym porządku. Obowiązkiem wynajmującego jest uprzątnięcie kuchni, pozmywanie naczyń i odłożenie ich na miejsce, opróżnienie lodówki i śmietników oraz wyniesienie śmieci. W przypadku jego niedopełnienia zostanie doliczona dodatkowa opłata za sprzątanie.
 18. Palenie ogniska i rozpalanie grilla możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-POŻ.
 19. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia jak i palenia papierosów. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia osoby przebywające na terenie ośrodka powinny postępować zgodnie z wywieszonymi w domkach instrukcjami P-POŻ.
 20. Pobyt z psem możliwy jest po wcześniejszym uzgodnieniu, prosimy w tej sprawie o kontakt telefoniczny z kierownikiem ośrodka (tel. 696 247 023). Pobyt z innymi zwierzętami nie jest możliwy.
 21. Na terenie ośrodka obowiązuje doba hotelowa i trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00 dnia następnego, oraz cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00.
 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa ośrodka.
× Jesteśmy na WhatsApp