Regulamin

Mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie z pobytu w ośrodku Słoneczna Zatoka.

Regulamin ośrodka Słoneczna Zatoka w Sarbinowie

 1. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka oraz obsługi i służb porządkowych (ochrony) oraz przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ.
 2. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu ośrodka. W przypadku odmowy, przekazana policji wraz z skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 3. Osoby przebywające na terenie ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich na ośrodku możliwy jest tylko pod opieką dorosłych.
 4. Na wniosek osoby wynajmującej domek może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez kierownictwo ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty.
 5. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie ośrodka w godz. od 8:00 do 23:00.
 6. Opłatę za pobyt w ośrodku należy uiścić zaraz po przybyciu, w trakcie zameldowania.
 7. Na okres pobytu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 300 zł.
 8. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie ośrodka, spowodowane nie z winy kierownictwa ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i Regulaminu Ośrodka.
 9. W ośrodku obowiązuje opłata za prąd wg wskazań licznika dla każdego domku.
 10. Opłata klimatyczna nie jest wliczona w cenę pobytu.
 11. Każdy domek ma zagwarantowane jedno miejsce parkingowe na niestrzeżonym parkingu ośrodka Słoneczna Zatoka.
 12. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za nieprzestrzeganie zakazu palenia Goście mogą zostać obciążeni karą w wysokości 500 zł.
 13. W trosce o komfort naszych gości we wszystkich domkach obowiązuje bezwzględny zakaz smażenia ryb. Bardzo prosimy o smażenie lub grillowanie ryb na zewnątrz, w wiacie grillowej lub na tarasie.
 14. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka.
 15. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku. Potwierdzenie zgodności wyposażenia z wykazem oraz przyjęcie odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 16. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.
 17. Zasady wypożyczania i korzystania z rowerów reguluje Regulamin Wypożyczania Rowerów. Akceptacja Regulaminu Ośrodka stanowi jednocześnie akceptację Regulaminu Wypożyczania Rowerów.
 18. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
 19. Wynajmujący jest zobowiązany do pozostawienia domku w należytym porządku. Obowiązkiem wynajmującego jest uprzątnięcie kuchni, pozmywanie naczyń i odłożenie ich na miejsce, opróżnienie lodówki i śmietników oraz wyniesienie śmieci. W przypadku jego niedopełnienia zostanie doliczona dodatkowa opłata za sprzątanie.
 20. Palenie ogniska i rozpalanie grilla możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-POŻ.
 21. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia jak i palenia papierosów. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia osoby przebywające na terenie ośrodka powinny postępować zgodnie z wywieszonymi w domkach instrukcjami P-POŻ.
 22. Pobyt z psem możliwy jest po wcześniejszym uzgodnieniu, prosimy w tej sprawie o kontakt telefoniczny z kierownikiem ośrodka (tel. 696 247 023). Pobyt z innymi zwierzętami nie jest możliwy.
 23. Na terenie ośrodka obowiązuje doba hotelowa i trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00 dnia następnego, oraz cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00.
 24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa ośrodka.
Rezerwacja domku w Słonecznej Zatoce

Dane do przelewu

Rhema Group Krzysztof Gołaszewski
ul. Racławicka 15/17F lok. 209
75-620 Koszalin
NIP 673-131-72-69

Numer konta: 89 1020 2791 0000 7202 0180 0283

Tytuł przelewu:
Rezerwacja w terminie od ……. do …….
Imię i nazwisko, ilość osób ……….
nr telefonu ………..

BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL89102027910000720201800283