Regulamin

Aby wypożyczyć rower wystarczy minimum dobrego nastroju i chęć jazdy na rowerze. Dobrze jest też poznać Regulamin Wypożyczania Rowerów.

Regulamin wypożyczania rowerów

 1. Wszystkie rowery stanowią własność ośrodka Słoneczna Zatoka.
 2. Wypożyczenie roweru dla gości ośrodka Słoneczna Zatoka jest bezpłatne.
 3. Rowery stanowiące własność ośrodka Słoneczna Zatoka są oznaczone w
  sposób określający przynależność do wypożyczalni ośrodka.
 4. Każdy rower jest wyposażony w atestowane zamknięcie szyfrowe. Kody do zamknięć Goście mogą otrzymać od kierownika ośrodka po wpłaceniu kaucji określonej w Regulaminie Ośrodka.
 5. Wypożyczający zobowiązany jest do każdorazowego zabezpieczenia roweru zamknięciem w momencie parkowania roweru.
 6. Rowery stanowiące własność ośrodka Słoneczna Zatoka są zarejestrowane i oznaczone przez organy ścigania.
 7. Wypożyczający bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower.
 8. Wszystkie szkody ujawnione po zwrocie przedmiotu wypożyczenia a nie wykazane
  protokólarnie podczas wypożyczenia obciążają wypożyczającego.
 9. Wypożyczający po stwierdzeniu uszkodzenia roweru może nałożyć karną kwotę w wysokości 100 zł stanowiącej równowartość naprawy powstałej szkody.
 10. W przypadku kradzieży wypożyczonego roweru, wypożyczający zostanie obciążony kwotą
  600 zł.
 11. Wypożyczający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w sytuacji, kiedy
  stwierdzone przez pracownika ośrodka uszkodzenia przewyższają wartość wypożyczonego mienia. W takim przypadku zobowiązany zostanie do uiszczenia kwoty w wysokości 600 zł stanowiącej równowartość wypożyczonego roweru.
 12. Wypożyczający zrzeka się roszczeń wobec ośrodka Słoneczna Zatoka z tytułu wypadku, poniesionych szkód lub innych obrażeń powstałych w trakcie użytkowania
  użyczonego mienia.
 13. Wypożyczalnia oświadcza, że wszystkie wypożyczane rowery są wolne od wad technicznych i sprawne technicznie.
 14. Za wady ukryte wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Wypożyczanie i zwrot rowerów odbywa się jedynie na terenie ośrodka Słoneczna Zatoka.
 16. Akceptacja Regulaminu Ośrodka stanowi akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

Sarbinowo, 21 lipca 2022

Rezerwacja domku w Słonecznej Zatoce

Dane do przelewu

Rhema Group Krzysztof Gołaszewski
ul. Racławicka 15/17F lok. 209
75-620 Koszalin
NIP 673-131-72-69

Numer konta: 89 1020 2791 0000 7202 0180 0283

Tytuł przelewu:
Rezerwacja w terminie od ……. do …….
Imię i nazwisko, ilość osób ……….
nr telefonu ………..

BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL89102027910000720201800283