Regulamin Wypożyczania Rowerów

 1. Wszystkie rowery stanowią własność ośrodka Słoneczna Zatoka.
 2. Wypożyczenie roweru dla gości ośrodka Słoneczna Zatoka jest bezpłatne.
 3. Rowery stanowiące własność ośrodka Słoneczna Zatoka są oznaczone w
  sposób określający przynależność do wypożyczalni ośrodka.
 4. Każdy rower jest wyposażony w atestowane zamknięcie szyfrowe. Kody do zamknięć Goście mogą otrzymać od kierownika ośrodka po wpłaceniu kaucji określonej w Regulaminie Ośrodka.
 5. Wypożyczający zobowiązany jest do każdorazowego zabezpieczenia roweru zamknięciem w momencie parkowania roweru.
 6. Rowery stanowiące własność ośrodka Słoneczna Zatoka są zarejestrowane i oznaczone przez organy ścigania.
 7. Wypożyczający bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower.
 8. Wszystkie szkody ujawnione po zwrocie przedmiotu wypożyczenia a nie wykazane
  protokólarnie podczas wypożyczenia obciążają wypożyczającego.
 9. Wypożyczający po stwierdzeniu uszkodzenia roweru może nałożyć karną kwotę w wysokości 100 zł stanowiącej równowartość naprawy powstałej szkody.
 10. W przypadku kradzieży wypożyczonego roweru, wypożyczający zostanie obciążony kwotą
  600 zł.
 11. Wypożyczający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w sytuacji, kiedy
  stwierdzone przez pracownika ośrodka uszkodzenia przewyższają wartość wypożyczonego mienia. W takim przypadku zobowiązany zostanie do uiszczenia kwoty w wysokości 600 zł stanowiącej równowartość wypożyczonego roweru.
 12. Wypożyczający zrzeka się roszczeń wobec ośrodka Słoneczna Zatoka z tytułu wypadku, poniesionych szkód lub innych obrażeń powstałych w trakcie użytkowania
  użyczonego mienia.
 13. Wypożyczalnia oświadcza, że wszystkie wypożyczane rowery są wolne od wad technicznych i sprawne technicznie.
 14. Za wady ukryte wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Wypożyczanie i zwrot rowerów odbywa się jedynie na terenie ośrodka Słoneczna Zatoka.
 16. Akceptacja Regulaminu Ośrodka stanowi akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

Sarbinowo, 21 lipca 2022