Dojazd ’11’ z kierunku Poznania

  1. Po wjechaniu do Koszalina krajową 11 skręć na trzecich światłach w lewo na obwodnicę.
  2. Następnie przejedź przez cztery ronda prosto.
  3. Na piątym rondzie trzeci zjazd (na Kołobrzeg) w kierunku Mścić.
  4. W Mścicach na światłach prosto, aż do miejscowości Kazimierz, gdzie należy zjechać z krajowej 11 w prawo.
  5. Dalej prosto aż do skrzyżowania z drogą Mielno – Gąski. Na skrzyżowaniu skręć w lewo.
  6. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem na Sarbinowo i po około 300 m skręć w prawo, w ulicę Polną.
  7. Następnie 150 m prosto i w lewo w ulicę Rumiankową.
  8. Dalej już tylko prosto i po około 600 m będziesz na miejscu.